Hiske van Dijk heeft in 2011 haar studie Pedagogiek succesvol afgerond. Al vanaf het begin van haar studie was zij geïntrigeerd door de ontwikkeling van het jonge kind en de kinderopvangbranche. Haar eerste kennismaking met een kinderdagverblijf was een stage op een peutergroep en vanaf dat moment had zij al de droom eens een eigen kinderdagverblijf te starten waar het kind écht centraal staat.

Tijdens haar opleiding heeft zij als kinderopvangpedagoog onder andere gewerkt aan het project ‘Competentiegericht werken met kinderen’. Vervolgens heeft zij tijdens haar afstuderen het pedagogisch beleid van een grote kinderopvangorganisatie herschreven en onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie gedaan. In haar opleiding heeft zij bewust gekozen voor de minors opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering; twee onderwerpen die in de dagelijkse praktijk van een kinderdagverblijf terugkomen. Naast haar studie was Hiske werkzaam als pedagogisch medewerker bij verschillende kinderopvanglocaties.

Na het afronden van haar studie is zij aan de slag gegaan als manager en pedagogisch adviseur van een kinderopvangorganisatie in Amsterdam. Na twee jaar heeft zij de bewuste keuze gemaakt voor een kleinschalig kinderdagverblijf met veel aandacht voor de kinderen en (pedagogische) kwaliteit en is zij als manager bij Curious Kids Den Haag (tegenwoordig Kids & Carrots) terecht gekomen.

Hiske is vanaf de opening van Kids & Carrots in 2014 intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van het bedrijf. Na tweeënhalf jaar met heel veel plezier als manager voor Kids & Carrots gewerkt te hebben, heeft zij de stap gezet om haar eigen kinderdagverblijf te starten. De droom om een kinderdagverblijf te openen waar liefde en aandacht voor het kind voorop staan op een prachtige locatie vlak bij het strand is hiermee in 2017 verwezenlijkt met de oprichting van Beach Kids. De fijne tijd bij Kids & Carrots heeft geresulteerd in een goede samenwerking tussen Beach Kids en Kids & Carrots.