Beach Kids is een kleinschalig, professionele en ontwikkelingsgerichte opvang waarbij het individuele kind centraal staat. Elk kind heeft zijn eigen behoeftes, temp en individuele aandacht nodig en onze pedagogische medewerkers spelen hier professioneel op in. De kinderen worden iedere dag opnieuw uitgedaagd om zichtzelf optimaal te ontwikkelen. Er worden uitdagende materialen en activiteiten aangeboden waardoor de kinderen de hele dag worden geprikkeld in hun ontwikkeling. Wij werken met kwalitatief hoogwaardig houten basis speelgoed en bieden veel extra activiteiten aan. Dagelijks wordt er gedanst, muziek gemaakt en gezongen.

De pedagogische visie is geïnspireerd door de principes van de toonaangevende pedagogen Emmi Pikler, Thomas Gordon en door de Reggio Emilia pedagogiek van Loris Malaguzzi. Deze visies worden gebruikt als een rode draad en als inspiratiebron. Vanuit deze methodes heeft Beach Kids een unieke, op zichzelf staande visie beschreven.

Beach Kids wil kinderen een warme en huiselijke omgeving bieden, waar ieder kind zich veilig voelt en de liefde en aandacht krijgt die het verdient. Gezonde voeding, kleine groepen kinderen en ieder dag buiten spelen zijn voor ons onmisbare begrippen. In nauwe samenwerking met de medewerkers en ouders van Beach Kids realiseren wij een pedagogisch klimaat welke als een sterke basis dient voor de verdere ontwikkeling van het kind.