Ruimte voor ontwikkeling

De peutergroep is één ruimte met verschillende functies. De groep is ingedeeld in verschillende hoeken met elk een eigen doel en functie. De inrichting van de ruimte en de materialen op de peutergroep spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kinderen. Door de indeling van de ruimte komen de verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod. De inrichting van de ruimte en het aanbod van materialen worden afgestemd op de onderwerpen die de kinderen bezighouden. De materialen nodigen uit te spelen, maken en leren. Het is een uitnodigende omgeving met diverse materialen. Kinderen leren het speelgoed en materiaal waarmee zij spelen te waarderen en respecteren.

Spelen

Zo is er een huis- en poppenhoek met een speelkeukentje, een verkleedhoek en winkelhoek waar fantasie- en rollenspel tot uiting komen. De bouwhoek biedt diverse mogelijkheden; er zijn verschillende soorten constructiemateriaal aanwezig, maar ook een treinbaan, auto’s, een boerderij en een garage. In de bibliotheek kunnen de peuters zelf een boek uitzoeken en zich terugtrekken, of zich om de pedagogisch medewerker heen verzamelen die een verhaal voorleest. Het speelgoed staat voor het overgrote deel op kindhoogte. Op deze wijze kunnen de kinderen zelf kiezen waarmee ze spelen. De creatieve en educatieve materialen staan hoger en kunnen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker gebruikt worden.

Slapen

Een deel van de peuters slaapt nog, maar er zijn ook een aantal kinderen die geen middagslaapje meer nodig hebben. Tijdens het slaapmoment wordt de groep in tweeën gesplitst. Er worden stretchers in een afgeschermd deel van de groep geplaatst waar kinderen even kunnen rusten of slapen. De kinderen die wakker blijven doen gezamenlijk een rustige activiteit in het andere deel van de groep.