Beach Kids is een kleinschalige buitenschoolse opvang gelegen aan de voet van de vuurtoren in Scheveningen, op een steenworp afstand van het strand. Het buitenleven, buitenspelen en het strand spelen een belangrijke rol bij Beach Kids. Buitenschoolse opvang Beach Kids biedt opvang van hoge kwaliteit aan kinderen van 4 tot 12 jaar en onderscheid zich door een bijzondere pedagogische visie, gebaseerd op de pedagogiek van Reggio Emilia en Thomas Gordon.
Het kind staat centraal en krijgt volop ruimte om te groeien, zich te ontwikkelen en te ontdekken, door de kleine groepen waarmee Beach Kids werkt. De fysieke en creatieve ontwikkeling hebben bijzondere aandacht bij Beach Kids. De kinderen gaan dagelijks op ontdekkingsreis. Het gebruik van verschillende duurzame materialen nodigt uit tot creatief denken en het uiten van gevoelens en gedachten. Door middel van buitenspelen, surflessen, sportworkshops worden zij optimaal gestimuleerd in hun fysieke ontwikkeling. Voeding speelt daarbij ook een belangrijke rol. Beach Kids werkt uitsluitend met biologische producten. De kinderen krijgen dagelijks een verse, warme maaltijd, vrij van geraffineerde suikers. Op deze manier draagt Beach Kids bij aan gezonde kinderen die lekker in hun vel zitten en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Kinderen worden geboren met vele mogelijkheden, talenten en competenties en zijn van zichzelf sterk, krachtig en creatief. Kinderen zijn kleine onderzoekers, leergierig en nieuwsgierig. Elk kind heeft zijn of haar eigen ideeën, gedachten en gevoelens; ieder kind is uniek. Wij kunnen kinderen alleen leren kennen, begrijpen en begeleiden, door écht naar hen te kijken en te luisteren.

Een belangrijk doel van het kind is het bouwen aan een eigen identiteit. Dit proces is actief en creatief in wisselwerking met anderen. Het verloop van dit proces is afhankelijk van de mogelijkheden die de omgeving de kinderen biedt om zich op hun eigen wijze te ontwikkelen. Beach Kids is een plek waar kinderen in een veilige en inspirerende omgeving kunnen werken aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling.

De ontwikkeling van kinderen komt tot stand in wisselwerking met anderen, de omgeving van het kind. Kinderen leren in de eerste plaats van andere kinderen in de groep; de verschillen tussen de kinderen zijn de bouwstenen voor ieder van hen, ze vormen de dynamiek van het ontwikkelingsproces. In de tweede plaats leren ze van volwassenen; ouders, pedagogisch medewerkers en docenten. Tot slot, met een eigen educatieve en pedagogische betekenis, spelen de ruimte en materialen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kinderen.

Ieder kind wordt geboren als een sociaal wezen en is van jongs af aan aangewezen en uit op communicatie met anderen en de wereld. Communicatie is een voorwaarde voor het uitwisselen van ideeën, gedachten en gevoelens. Kinderen kunnen zichzelf uitdrukken op vele verschillende manieren; in dans, muziek, drama, in klei, op papier etc. Elke manier heeft zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden. Het stimuleren van al deze verschillende mogelijkheden, naast de gesproken en geschreven taal, verrijkt de mogelijkheden tot communicatie, tot uitwisseling en leren over zichzelf, de anderen en de wereld. Ieder kind kan op eigen wijze laten zien wat zijn of haar behoeften zijn. Al spelend, tekenend of bewegend leert het kind over zichzelf, de ander en zijn of haar omgeving en leren wij over het kind.

De pedagogisch medewerkers van Beach Kids benaderen kinderen met een open, onderzoekende houding. Het doel van deze houding is kinderen écht te leren kennen, te ontdekken waar de behoeften en interesses van de kinderen liggen. Kinderen in de basisschoolleeftijd ontwikkelen zich het beste in een veilige omgeving, waar ze de ruimte krijgen en worden uitgedaagd om zelf te kunnen doen, te experimenteren en (mee) te beslissen. Er wordt gewerkt met een ontwikkelingsplan per groep; per dag wordt er gekeken naar de diverse onderwerpen die de kinderen bezighouden, in dit kader wordt gekozen voor bepaalde materialen, activiteiten of ruimtelijke aanpassingen. Maar het zijn steeds voornemens, de pedagogisch medewerkers van Beach Kids blijven dagelijks open staan voor concrete gebeurtenissen in de groep, zij luisteren naar de kinderen, in plaats van alleen te vertellen aan kinderen. In de BSO is dat in een veilig groepsklimaat waarin vaste en vertrouwde medewerkers kinderen serieus nemen en naar ze luisteren en, naast een rijk aanbod, zorgen voor voldoende ruimte voor eigen initiatief en ontspanning.

De visie van Beach Kids is in grote mate geïnspireerd door de Reggio Emilia pedagogiek van Loris Malaguzzi en Thomas Gordon. Deze visies lopen als een rode draad door dit pedagogisch beleidsplan. Dit is geen methode maar een belangrijke inspiratiebron. Beach Kids heeft een eigen unieke context, cultuur en geschiedenis, en dus een eigen pedagogiek. De pedagogiek en visie van Loris Malaguzzi en Thomas Gordon zijn inspirerend en richtinggevend, maar niet voorschrijvend binnen Beach Kids.

Nieuwsgierig naar ons volledige pedagogisch beleidsplan?

Hier vind je ons Pedagogisch beleidsplan BSO 4-12 jaar