Een emotioneel veilige omgeving is één van de basisvoorwaarden voor kinderen. Een kind dat zich veilig voelt, is in staat om te spelen, te leren en zichzelf te zijn. Door met kleine groepen en vaste pedagogisch medewerkers te werken, biedt Beach Kids een emotioneel veilige omgeving. Het biedt volop mogelijkheden voor één-op-één momenten tussen pedagogisch medewerker en kind en vergroot de ontwikkelingsmogelijkheden voor ieder kind.

Ieder kind is uniek en bouwt aan een eigen identiteit, ieder kind maakt zijn of haar eigen ontwikkeling door. Beach Kids draagt bij aan het ontwikkelen van de zelfstandigheid, het zelfvertrouwen, de veerkracht en de flexibiliteit van de kinderen. Kinderen worden voorbereid op een rol in de maatschappij waarin zij leven, zonder het ‘kind-zijn’ uit het oog te verliezen. Door goed te kijken naar ieder individueel kind en zijn of haar behoeften, krijgt elk kind de kans zijn of haar persoonlijke competenties te ontwikkelen.

Een kind is van nature sociaal, kinderen leren in de eerste plaats van elkaar. De sociale ontwikkeling komt tot stand in wisselwerking met anderen, de omgeving van het

 

kind. Pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in hun sociale ontwikkeling. Dit kan door het voor te doen, door te stimuleren, te coachen, te corrigeren en vooral ook door kinderen te laten zien en ervaren wat de gevolgen zijn van het eigen gedrag.

Overdracht van waarden en normen

De pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke taak in het overbrengen van waarden en normen. Vaak gebeurt dit onbewust, door ‘voor te leven’. Soms gebeurt dit juist heel expliciet, waarbij normen en waarden worden uitgelegd. De belangrijkste waarde van Beach Kids is dat we respect voor elkaar hebben. Hieronder vallen normen als ‘we luisteren naar elkaar’, ‘we houden rekening met elkaar’ en ‘we lossen conflicten op door met elkaar te praten’.

Meer weten over hoe wij aan de pedagogische basisdoelen en verschillende ontwikkelingsgebieden werken? Op deze pagina lees je meer over onze pedagogische visie, en vind je ons pedagogisch beleid.