We zijn een kleinschalige kinderopvang met kleine groepen. Er is bewust gekozen voor kleine groepen in kind aantal, zodat de kinderen letterlijk en figuurlijk ruimte hebben om te groeien en zich te ontwikkelen. Er is veel ruimte voor het individuele kind, ontwikkelingsgerichte activiteiten en uitstapjes. We werken met horizontale groepen, de groep bestaat uit kinderen in eenzelfde leeftijdscategorie. Hierdoor zijn we beter in staat de begeleiding, inrichting, materialen en activiteiten op de groep en het individu af te stemmen. Iedere groep wordt begeleid door vaste pedagogische medewerkers.

De ruimtes zijn huiselijk ingericht met zachte, warme kleuren en natuurlijke, duurzame materialen. De ruimtes zijn met zorg en uitdagend ingericht en nodigen uit tot spelen en ontwikkelen. We zien de ruimten en materialen als belangrijke educatieve en pedagogische invloed op de ontwikkeling van de kinderen.

Naam groep Leeftijd Maximaal aantal kinderen
Baby dreumesgroep
De Krabbetjes
0 tot 1,5/2 jaar 12 kinderen waarvan 6 baby’s en 6 dreumesen.
Baby dreumesgroep
De Kreeftjes
0 tot 1,5/2 jaar 12 kinderen waarvan 6 baby’s en 6 dreumesen
Peutergroep
De Dolfijnen
1,5/2 jaar tot 2,5/3 jaar 11 kinderen
Peuterplusgroep
De Walvissen
2,5/3 jaar tot 4 jaar 11 kinderen
Kleinschalige opvang

BABY DREUMES GROEP

Activiteiten en uitstapjes

PEUTER GROEP

Pedagogische visie

PEUTER PLUS GROEP