Bij Beach Kids vinden we buiten spelen erg belangrijk. De frisse buitenlucht is prettig voor de kinderen en ze kunnen er volop bewegen. Vanaf het moment dat kinderen kunnen lopen is het uitgangspunt dat er dagelijks buiten gespeeld wordt. Bij mooi weer kunnen ook de jongere kinderen op matten en kleden in de babytuin spelen.

Buiten kunnen de kinderen zelfstandig spelen op de speelheuvel en glijbaan, in de zandbak, de speelhuisjes of op de loopauto’s en -fietsjes. Tevens worden buiten diverse (spel)activiteiten ondernomen; de pedagogisch medewerkers zetten een speurtocht uit in de buitenruimte, er wordt gewerkt in de moestuintjes of gekegeld.

De buitenruimte grenst direct aan het pand van Beach Kids en is voor alle groepen toegankelijk. De peutergroep heeft vanuit de groepsruimte direct toegang tot de buitenruimte. De buitenruimte is uitdagend ingericht met aandacht voor elk ontwikkelingsgebied en de verschillende leeftijden en ontwikkelingsfases. In de buitenruimte is een aparte babytuin ingericht, een plek waar de allerjongsten bij mooi weer veilig kunnen spelen. De babytuin is schaduwrijk, in de zomerperiode worden kleden en matten in de tuin gelegd waarop de baby’s fijn kunnen liggen. De kruipende of voorzichtig lopende kinderen kunnen de babytuin veilig ontdekken gezien het drukke spel van de peuters in een ander deel van de buitenruimte plaatsvindt.

Het overige deel van de buitenruimte in ingericht voor kinderen vanaf ongeveer 18 maanden. Bij de inrichting is rekening gehouden met de verschillende ontwikkelingsgebieden van de kinderen; zo is er een klimheuvel met glijbaan voor de grof motorische ontwikkeling, nodigen de vrolijk gekleurde speelhuisjes uit tot fantasiespel en wordt de sensomotorische ontwikkeling gestimuleerd door spelen in de zandbak. Tevens is er een pad waarover gefietst en geracet kan worden met loopauto’s, naast het bewegen leren de kinderen hier over verkeer en veiligheid. Ook zijn er moestuinbakken waar de kinderen hun eigen groente en kruiden leren verbouwen en verzorgen en ligt er een speelboot waar de kinderen aan het roer kunnen staan.