Baby’s hebben baat bij het volgen van hun eigen ritme; kunnen slapen wanneer ze moe zijn en kunnen eten wanneer ze honger hebben. Tussendoor worden activiteiten ondernomen en gespeeld. Een dag voor de jongste baby’s heeft dan ook geen vaste indeling; de pedagogisch medewerkers overleggen met ouders en kijken vooral naar de behoeften die een baby verbaal en non-verbaal uitstraalt. Hierbij is het van groot belang dat de pedagogisch medewerkers een kind écht kennen, op deze wijze zullen zij signalen sneller herkennen en hier adequaat op kunnen inspelen.

Wanneer kinderen ouder worden ontstaat er een vaster ritme en wordt er gewerkt met een vaste dagindeling. De oudere kinderen voelen zich prettig bij structuur en voorspelbaarheid. Hieronder een overzicht van een dag bij Beach Kids.

Tijd Activiteit
07.30-09.30 Brengen
Vrij spelen op de groep (of buiten)
09.30-10.15 Aan tafel
Fruit eten
Eventueel boekje lezen of een liedje zingen
10.15-11.30 Activiteit / Buiten spelen / Workshop / Uitstapje
11.30-12.30 Aan tafel
Warme lunch
Eventueel boekje lezen of een liedje zingen
13.00-15.00 Middagdutje
Kinderen die niet meer slapen, later naar bed gaan of eerder wakker zijn doen een rustige activiteit op de groep
15.00-15.30 Aan tafel
Cracker eten
Eventueel boekje lezen of een liedje zingen
15.30-16.30 Activiteit / Buiten spelen / Workshop / Uitstapje
16.30-18.30 Vrij spelen op de groep (of buiten)
Ophalen
Dit schema is richtinggevend, maar niet leidend. De pedagogisch medewerkers houden rekening met individuele behoeften, groepsbehoeften, wensen en voorkeuren van ouders en het verloop van de dag bij het invullen van de dagindeling.

Ontwikkelingsgebieden

Bij kinderdagverblijf Beach Kids werken wij met een ontwikkelingsplan per groep. Het ontwikkelingsplan voor de baby- en dreumesgroep is gebaseerd op de vier seizoenen en de verschillende ontwikkelingsgebieden. De activiteiten zijn verdeeld in de thema’s taalontwikkeling, sensomotorische ontwikkeling, creatieve ontwikkeling en spel- en motorische ontwikkeling. De pedagogisch medewerkers van Beach Kids blijven dagelijks open staan voor concrete gebeurtenissen in de groep, zij luisteren naar de kinderen en kijken naar hun behoeften.

Activiteiten in het kader van de taalontwikkeling zijn onder andere het lezen van een boekje, het benoemen van voorwerpen of het zingen van een liedje. Voor de sensomotorische ontwikkeling werken we met diverse materialen en activiteiten die de zintuigen van de baby’s en dreumesen stimuleren. Er wordt bijvoorbeeld een ‘voelbak’ gemaakt met droge rijst en verschillende materialen, gezamenlijk met de muziekinstrumenten gespeeld of gespeeld met scheerschuim en bloem. De creatieve ontwikkeling wordt gestimuleerd door activiteiten met diverse materialen zoals vingerverf, stroken papier of stof. Voor de spel- en motorische ontwikkeling wordt er gerold met de bal, een blokkentoren gestapeld of een klim- en klauterparcours klaargezet.

Het ontwikkelingsplan voor de peuters en peuterplussers is opgebouwd uit acht thema’s en de vier seizoenen. Naast de lente, zomer, herfst en winter worden er activiteiten georganiseerd in het kader van bijvoorbeeld ‘de onderwaterwereld’, ‘de wereld rond’ of ‘voertuigen en verkeer’.  De activiteiten zijn per week verdeeld in verschillende sub thema’s, zoals kunst en klieder, fantasiespel, naar buiten, sport en bewegen en ervarend leren. De activiteiten zijn zeer uiteenlopend; van schat zoeken in de zandbak tot schilderen met gevonden stokken of balanceren over een spinnenweb van tape op de vloer.

Op deze groep is veel aandacht voor het stimuleren van de zelfredzaamheid van de kinderen. Er wordt gewerkt aan zindelijkheid, geoefend met zelf jassen en schoenen aantrekken en de kinderen worden betrokken bij het invullen van activiteiten. Kinderen die het interessant vinden maken kennis met letters en cijfers en er is aandacht voor vormen en kleuren, met als uitgangspunt dat de kinderen plezier maken en spelend leren.

Het doel van het ontwikkelingsplan van de peuterplussers is dat zij uitgedaagd en gestimuleerd blijven worden. De kinderen worden spelenderwijs voorbereid op de overgang naar het basisonderwijs en maken kennis met vaardigheden die op school verder uitgebouwd gaan worden. Op deze wijze draagt Beach Kids zorg voor een doorgaande ontwikkellijn tussen opvang en het basisonderwijs.

 

Op pad

Onze locatie is prachtig; aan de voet van de vuurtoren van Scheveningen en op steenworp afstand van het strand. De wijken Statenkwartier, Scheveningen & Oud-Scheveningen, Geuzenkwartier en Belgisch Park zijn goed bereikbaar en bieden tal van mogelijkheden tot uitstapjes. Want naast het buiten spelen in onze eigen buitenruimte, worden ook uitstapjes ondernomen. Het strand ligt praktisch in onze achtertuin en is één van onze favoriete bestemmingen voor een uitstapje. Elke dag is er weer iets nieuws te zien of te doen; het is eb of vloed, er zijn schelpen en misschien wel andere leuke dingen te vinden in het zand, we kunnen zandkastelen bouwen en misschien pootjebaden in een ondiep watertje achter een zandbank. We nemen schelpen en stokjes mee om later mee te knutselen. Naast het strand zijn er volop andere mogelijkheden tot uitstapjes; we kunnen naar de bibliotheek, kinderboerderij, speeltuin, het verzorgingstehuis en zelfs de brandweer. Afhankelijk van de leeftijd en afstand kunnen de pedagogisch medewerkers samen met de kinderen lopend, met de bakfiets of de wandelwagen (in de randstadrail) op pad gaan.

Extra activiteiten

Naast het uitgebreide activiteitenaanbod dat door de pedagogisch medewerkers wordt vormgegeven, werken wij met docenten die wekelijks workshops komen aanbieden op de groepen. Zo werken wij samen met vaste docenten op het gebied van kunst, dans, yoga, en muziek die wekelijks op wisselende dagen aanwezig zijn.