Loading...
Team 2020-04-06T23:19:54+00:00

Pedagogisch medewerkers
De babygroep worden dagelijks (bij maximale bezitting) begeleid door drie pedagogisch medewerkers en op de dreumesgroep zijn dagelijks twee pedagogisch medewerkers aanwezig. Op de peuter- en peuterplusgroep is dagelijks één pedagogisch medewerker aanwezig, echter hebben wij ervoor gekozen een extra pedagogisch medewerker in te zetten die boventallig aanwezig is voor deze twee groepen. Bij lagere bezetting wordt gewerkt volgens de wettelijke beroepskracht-kind ratio. Totaal begeleiden wekelijks maximaal drie vaste pedagogisch medewerkers de groepen, waarvan dagelijks minimaal één vast gezicht aanwezig is. Beach Kids hecht veel waarde aan vaste, vertrouwde pedagogisch medewerkers op de groep. Op deze wijze leren zij de kinderen echt kennen. Zij luisteren naar de kinderen en kennen de individuele behoeftes en de wisselwerking van de groep. Zij kunnen hun begeleiding, houding en activiteiten feilloos afstemmen op de vragen van de kinderen.

De pedagogisch medewerkers hebben allemaal minimaal twee jaar fulltime werkervaring in de kinderopvang. Alle pedagogisch medewerkers worden voorafgaand aan hun dienstverband gescreend door middel van minimaal twee referenties, bovendien dienen zij allen in het bezit te zijn van een geldig Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en staan zij ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang wat continue screening mogelijk maakt. Zij hebben allen een pedagogische opleiding afgerond, minimaal PW3. Daarnaast wordt er met hoger opgeleid personeel gewerkt; pedagogisch medewerkers met een afgeronde Hbo-opleiding zoals Pedagogiek of Sociaal Pedagogische Hulpverlening. Veel medewerkers hebben aanvullende cursussen gevolgd, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie met kinderen of natuurbeleving. Door een mix van MBO- en HBO-opgeleide medewerkers heeft Beach Kids een dynamisch team waarin brede kennis en ervaring met betrekking tot het jonge kind aanwezig is.

Professionele docenten
Eenmaal per week, op wisselende momenten, komt een externe docent een workshop bieden Dit zijn onder andere docenten op het gebied van kunst, dans, yoga, en muziek. Beach Kids werkt met een vast groepje docenten, dit zijn vertrouwde gezichten voor de kinderen. Bovendien beschikken alle docenten over een VOG en staan zij ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang.

Pedagogisch coach
Beach Kids Kinderopvang heeft haar beschikking tot een pedagogisch coach. De pedagogisch coach wordt breed ingezet voor diverse pedagogische vraagstukken, zoals coaching on the job voor de pedagogisch medewerkers, het evalueren, bijstellen en implementeren van het pedagogisch beleid, het ondersteunen van pedagogisch medewerkers in het observeren en begeleiden van individuele kinderen of groepen met een opvoedingsvraag, het opstellen van pedagogische werkplannen en het beantwoorden van opvoedingsvragen van ouders.

Naam: Aya
Functie: Pedagogisch medewerker
Groep: Babygroep
Werkdagen: Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag

Naam: Jolanda
Functie: Pedagogisch medewerker
Groep: Babygroep
Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag

Naam: Claudia
Functie: Pedagogisch medewerker
Groep: Babygroep
Werkdagen: Dinsdag, woensdag, vrijdag

Naam: Manon
Functie: Pedagogisch medewerker
Groep: Babygroep
Werkdagen: Maandag, donderdag

Naam: Berdine
Functie: Pedagogisch medewerker
Groep: Babygroep
Werkdagen: Maandag, donderdag

Naam: Els
Functie: Pedagogisch medewerker
Groep: Peuter(plus)groep
Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Naam: Denise
Functie: Pedagogisch medewerker
Groep: Peuterplusgroep
Werkdagen: Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Naam: Evelien
Functie: Locatiemanager
Groep: Management
Werkdagen: Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag

Naam: Jessy
Functie: Pedagogisch medewerker
Groep: Babygroep
Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Naam: Zoë
Functie: Pedagogisch medewerker
Groep: Baby´s
Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Naam: Angelique
Functie: Pedagogisch medewerker
Groep: Peuters
Werkdagen: Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

Naam: Kathy
Functie: Pedagogisch medewerker
Groep: Peuters
Werkdagen: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag

Naam: Laura
Functie: Pedagogisch medewerker in opleiding
Groep: Peuterplus
Werkdagen: Dinsdag, woensdag

Naam: Laina
Functie: Pedagogisch medewerker in opleiding
Groep: Baby
Werkdagen: Dinsdag, woensdag, donderdag

Naam: Margo
Functie: Pedagogisch medewerker
Groep: Baby’s
Werkdagen:Dinsdag, woensdag, vrijdag

Naam: Janneke T.
Functie: Pedagogisch medewerker
Groep: Baby’s
Werkdagen: Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

Naam: Janneke H.
Functie: Assistent leidinggevende / BSO coördinator
Groep: BSO
Werkdagen: Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag

,

Vanaf nu ook BSO bij Beachkids

Heeft u het al gehoord? Vanaf nu hebben we ook buitenschoolse opvang bij Beach Kids. Een BSO aan het strand met focus op gezonde voeding, veel naar buiten en creatieve activiteiten. Kom gerust langs voor een rondleiding!