Loading...
Pedagogische visie 2018-09-21T14:25:07+00:00

Beach Kids Den Haag is een kleinschalig kinderdagverblijf gelegen aan de voet van de vuurtoren in Scheveningen, op een steenworp afstand van het strand, omringd door de wijken Statenkwartier, Scheveningen & Oud-Scheveningen, Geuzenkwartier en Belgisch Park.

Het buiten leven, spelen en strand spelen een belangrijke rol bij Beach Kids. Kinderdagverblijf Beach Kids biedt opvang van hoge kwaliteit aan kinderen van 0 tot 4 jaar en onderscheidt zich door een bijzondere pedagogische visie gebaseerd op onder andere de pedagogiek van Reggio Emilia en Emmi Pikler. Het kind staat centraal en krijgt volop ruimte om te groeien, te ontwikkelen en te ontdekken, door de kleine groepen waarmee wij werken. De fysieke en creatieve ontwikkeling hebben bijzondere aandacht bij Beach Kids. Samen met de pedagogisch medewerkers gaan de kinderen dagelijks op ontdekkingsreis. Het gebruik van verschillende duurzame materialen nodigt uit tot creatief denken en uiten van gevoelens en gedachten. Door middel van buiten spelen, dansen, yoga, gym en letterlijk en figuurlijk veel bewegingsruimte voor de kinderen worden de kinderen optimaal gestimuleerd in hun fysieke ontwikkeling. Ook voeding speelt daarbij een belangrijke rol, door uitsluitend met biologische producten te werken, een verse, warme lunch aan te bieden en een beleid vrij van geraffineerde suikers te hanteren, draagt kinderdagverblijf Beach Kids bij aan gezonde kinderen die lekker in hun vel zitten en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Kindbeeld
Kinderen worden geboren met vele mogelijkheden, talenten en competenties en zijn van zichzelf sterk, krachtig en creatief. Kinderen zijn kleine onderzoekers, leergierig en nieuwsgierig. Elk kind heeft zijn of haar eigen ideeën, gedachten en gevoelens; ieder kind is uniek. Wij kunnen kinderen alleen leren kennen, begrijpen en begeleiden, door écht naar hen te kijken en te luisteren.

Een belangrijk doel van het jonge kind is het bouwen aan een eigen identiteit. Dit proces wordt actief en creatief in wisselwerking met anderen en hun omgeving door kinderen vormgegeven. Het verloop van dit proces is afhankelijk van de mogelijkheden die volwassenen kinderen bieden om zich op hun eigen wijze te ontwikkelen. Beach Kids  is een plek waar kinderen in een veilige, inspirerende omgeving kunnen werken aan hun persoonlijke en sociale ontwikkeling.
De ontwikkeling van kinderen komt tot stand in wisselwerking met anderen, de omgeving van het kind. Kinderen leren in de eerste plaats van andere kinderen in de groep; de verschillen tussen de kinderen zijn de bouwstenen voor ieder van hen, ze vormen de dynamiek van het ontwikkelingsproces. In de tweede plaats leren ze van volwassenen; ouders, pedagogisch medewerkers en docenten. Tot slot, met een eigen educatieve en pedagogische betekenis, spelen de ruimten en materialen een belangrijke rol in de ontwikkeling van de kinderen.

Ieder kind wordt geboren als een sociaal wezen en is van jongs af aan aangewezen en uit op communicatie met anderen en de wereld. Communicatie is een voorwaarde voor het uitwisselen van ideeën, gedachten en gevoelens. Kinderen kunnen zichzelf uitdrukken op vele verschillende manieren; in dans, muziek, drama, in klei, op papier etc. Elke manier heeft zijn eigen zeggingskracht en mogelijkheden. Het stimuleren van al deze verschillende mogelijkheden, naast de gesproken en geschreven taal, verrijkt de mogelijkheden tot communicatie, tot uitwisseling en leren over zichzelf, de anderen en de wereld. Ieder kind kan op eigen wijze laten zien wat zijn of haar behoeften zijn. Al spelend, tekenend, bewegend of kleiend leert het kind over zichzelf, de ander en zijn of haar omgeving en leren wij over het kind.

De pedagogisch medewerkers van Beach Kids Kinderopvang benaderen kinderen met een open, onderzoekende houding. Het doel van deze houding is kinderen écht te leren kennen, te ontdekken waar de behoeftes en interesses van de kinderen liggen. Er wordt gewerkt met een ontwikkelingsplan per groep; er zijn plannen om rond de diverse onderwerpen die de kinderen bezighouden te werken, in dit kader wordt gekozen voor bepaalde materialen, activiteiten of ruimtelijke aanpassingen. Maar het zijn steeds voornemens, de pedagogisch medewerkers van Beach Kids  blijven dagelijks open staan voor concrete gebeurtenissen in de groep, zij luisteren naar de kinderen, in plaats van alleen te vertellen aan kinderen.

De visie van Beach Kids Kinderopvang is in grote mate geïnspireerd door de Reggio Emilia pedagogiek van Loris Malaguzzi en de visie op de ontwikkeling van baby’s van Emmi Pikler. Deze visies lopen als een rode draad door het pedagogisch beleidsplan van Beach Kids Kinderopvang. Dit is geen methode maar een belangrijke inspiratiebron. Beach Kids heeft een eigen unieke context, cultuur en geschiedenis, en dus een eigen pedagogiek. De Reggio pedagogiek en visie van Emmi Pikler zijn inspirerend en richtinggevend, maar niet voorschrijvend binnen kinderdagverblijf Beach Kids.

Nieuwsgierig naar ons volledige pedagogisch beleidsplan? Download het hier